Principle
    Ultrafialové záření (UV) je neviditelné pro lidské oko. Jeho vlnová délka je mezi rentgenovým a viditelným spektrem. Slunce vyzařuje taktéž UV záření, ale většina se absorbuje v ozónové vrstvě Země. Optimální germicidní záření je v rozsahu mezi 200 a 300 nm, s nejvyšší účinností 254 nm. Toto záření má schopnost inaktivovat mikroorganismy jako jsou bakterie, viry a prvoky. Tato vlastnost UV světla umožňuje jeho rozsáhlou adaptaci pro dezinfekci vzduchu a vody od škodlivých mikroorganismů. Účinná dezinfekce vyžaduje dostatečnou dávku UV záření, tato sa pohybuje v rozsahu od jednotek sekund po desítky minút při dávkach od 500 uW do několika wattů.
Principle
    Uzavřený germicidní zářič je používán na dezinfekci vzduchu od bakterií a virů. Zářič využívá UVC záření s dominantní vlnovou délkou 254 nm. Zdroj UV záření je umístněný v tunelu, přes který je prosáván vzduch z místnosti. Kontaminovaný vzduch je nasáván ze spodní strany zářiče a dezinfikovaný vystupuje z horní strany, čímž se zabezpečuje efektivní cirkulace vzduchu v místnosti. V objemu tunelu je vysoká intenzita UVC záření, která v kombinaci s průtokem vytvoří dávku pro likvidaci individuálních typů virů a baktérií podle potřebné dávky (UVC výkon x čas průtoku). Průtok vzduchu je uživatelsky nastavitelný. Zářič je navržen pro dezinfekci v době přítomnosti osob. UVC záření v tunelu samotného zářiče je neviditelné díky optickým clonám s vysokou průchodností a tím se nedostává mimo a neohrožuje přítomné. Jestliže je úlohou zářiče dezinfikovat vzduch po dobu přítomnosti lidí, je zabudován do zářiče senzor pohybu, který monitoruje prostor, ve kterém je zářič instalován. Tím pádem už není potřebné nastavovat časovače, zářič jednoduše dezinfikuje, když má pohyb a tím i zvyšuje životnost UVC zdroje.